موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر

Fakher Andisheh Management & Economic Consulting Institute

اندیشه فاخر تفکری شگرف در توسعه روش های مدیریت اندیشمندانه کسب وکار می باشد.

موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر یکی از شرکت های تابعه گروه فاخر در سال ۱۳۹۳ و با رویکرد تفکر خلاق در ارائه خدمات مشاوره مدیریت و اقتصاد به کارآفرینان و صاحبان کسب وکار در فضای بخش خصوصی شکل گرفته است.
سرمایه ما تجربه˓ تخصص و دانش همکاران برای ارائه مطلوب خدمات و محصولات فاخر به مشتریان محترم می باشد. رشد منابع انسانی دلیل سرمایه گذاری در جذب افراد شایسته˓ توسعه مهارتهای آنها و به وجود آمدن محیطی برای شکوفایی آنان می باشد.

خدمات

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی استراتژیک

آیا استراتژی در شرکت و کسب و کار شما چگونگی تخصیص منابع را تعیین مینماید؟ آیا مزیت های رقابتی و شایستگی های کلیدی ایجاد شده در شرکت شما پایدار می باشد؟ آیا همکاران شما آگاهی کافی در مورد استراتژی ها داشته و قدرت اجرای آنها را دارند؟

فعالیت اصلی و تمرکز کلیدی ما در موسسه اندیشه فاخر بر حوزه استراتژی می باشد. در این حوزه موسسه اندیشه فاخر با استفاده از شایستگی های کلیدی خود توانسته است تا با اندیشه ای شگرف و ارایه راهکارهای خلاق به مشتریان خود، خدماتی متمایز ارایه نماید که آنها را قادر می سازد تا در انتخاب و اجرای استراتژی های برنده موفق باشند.

سطوح مختلف در حوزه استراتژی که در برگیرنده موارد ذیل می باشد:
• ارایه خدمات مشاوره در فرایندهای بنیادین آغاز و رشد شرکت ها و کسب و کارها
• ارایه خدمات مشاوره استراتژی در سطح کسب و کار
• ارایه خدمات مشاوره استراتژی در سطح شرکت های مادر

تهران، خیابان آفریقا، خیابان دیدارشمالی، پلاک ۷، واحد ۵

+۹۸ ۲۱ ۸۸۱۹۸۳۰۶

+۹۸ ۲۱ ۸۸۱۹۸۳۰۹

+۹۸ ۲۱ ۸۸۱۹۸۳۳۰

info@famec.ir